۱۳۸۸ خرداد ۱۵, جمعه

فراخوان بينالمللى مقاومت ايران براى محكوميت موج جديد اعدام و سركوب و خفقان


مقاومت ايران مراجع بينالمللى مدافع حقوقبشر، به ويژه كميسر عالى حقوقبشر و گروه كار دستگيريهاى خودسرانه ملل متحد را به محكوم كردن دستگيرى صدها تن از جوانان استان سيستان و بلوچستان و اقدام فورى براى جلوگيرى از اعدامهاى بيشتر در اين استان فرا مىخواند.

طى روزهاى اخير نيروهاى سركوبگر رژيم آخوندى با يورش وحشيانه به مناطق مختلف اين استان و به منظور ايجاد رعب و وحشت شمار زيادى از جوانان را دستگير كردهاند.
موج حملههاى شبانه و دستگيريهاى جمعى هم‌چنان ادامه دارد.

روز دوشنبه ۱۲خرداد، ابراهيم حميدى، مديركل دادگسترى رژيم آخوندى در اين استان به دستگيرى ۱۵۰تن در ناآراميهاى روزهاى اخير در زاهدان اعتراف كرد و گفت: «با اخلال‌گران به شدت برخورد قاطع و قانونى مى‌شود». چيزى كه به وضوح از نيت شوم رژيم آخوندى براى اعدامهاى گسترده خبر مىدهد (سايت حكومتى شهاب نيوز- ۱۲خرداد۱۳۸۸).

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت
۱۳خرداد۱۳۸۸ (۳ژوئن۲۰۰۹).

۱ نظر:

ناشناس گفت...

دم شماگرم واقعآمردیدانشااللہ پیروڑیم