۱۳۸۸ خرداد ۱۵, جمعه

درود و سلام برشما جوانان بلوچ و اهلسنت بلوچستان(هرمزگان)بسم الله الرحمن الرحيم

درود و سلام برشما جوانان بلوچ و اهلسنت بلوچستان(هرمزگان)ضمن تبریک به شما جوانان بلوچ و اهلسنت بلوچستان(هرمزگان) ما و شما شاهد تكه و پاره شدن دشمنان قسم خورده خويش بوده و هستيد و خواهيد بود.

برادران بزرگوارمان شهيد قهرمان عبدالغفور ريگي وشهيد قهرمان عبدالخالق ملازهی با ايثار و قرباني نمودن جان عزيز شان درسی فراموش نشدني به دشمن آموختند تا از ظلم ، ستم و نسل كشي مردم مظلوم بلوچ و اهلسنت دست بر دارند. هزاران چشم خفته را بيدار كرد تا با ور كنیم كه جندالله در كارش مخلص و رهبر آن انساني كاملا صادق است و تا رسيدن به پيروزي كامل مبارزه اش را ادامه خواهد داد لذا در اين وقت بسيار حساس خيلي ضروري و لازم است كه همه ملت بلوچ و تمامي اهلسنت درهرکجای دنیا که هستند.همياري جانی و مادي و معنوي با شیر بلوچستان سردارعبدالمالك بلوچ اين رهبر فرزانه ، دلير و قاطع در عمل ازهيچ گونه ايثاري دريغ ننما ئیم تا اين مبارزه بر عليه ظلم وستم احياي عدالت هر چه بهتر و سريعتر طي نمايد.

به امید پیروزی مجاهدان وسرمچاران بلوچستان عزیز.

بالانج گرگیج : فدائیان بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: