۱۳۸۸ خرداد ۱۶, شنبه

ابراهيم حسين بر:جندالله قدرت نظامي رژيم را به چالش كشاند


خبرگزاری ایسنا اهلسنت

ابراهيم حسين بر دبير كل جنبش اسلامي دانشجويان اهلسنت و تحليلگر مسايل بلوچستان

حوادث اخير در بلوچستان به خوبي نشان داد كه رژيم ايران و بخصوص دولت احمدي نژاد توانايي مديريت بلوچستان را ندارد و منطقه از كنترل رژيم خارج شده است.جندالله نيز از زمان شكل گيري تا كنون موفقيتهاي بسيار زيادي بدست آورده است از حملات مكرر و وارد آوردن خسارات زياد به نيروهاي رژيم گرفته تا دستگيري جاسوسان رژيم در منطقه و خنثي نمودن بسياري از توطئه هاي رژيم عليه اهلسنت .رژيم آخوندي ايران از اوايل انقلاب تاكنون درصدد بوده است تا عقايد خويش را بوسيله اقليت زابلي بر مردم اين منطقه تحميل كند.

بر اساس آمار به دست آمده از مركز آمار ايران جمعيت استان سيستان و بلوچستان در سرشماري سال 1385 دو ميليون و پانصد هزار نفر اعلام شده است كه به هيچ وجه اين آمار نميتواند صحيح باشد چون جمعيت اين استان بسيار بيشتر از آمار اعلام شده است و دولت به دليل اقليت نشان دادن جمعيت اهلسنت آمار صحيحي از جمعيت اهلسنت ارائه نميدهد ولي براساس همين آمار جمعيت زابليهاي شيعه در استان كمتر از 200 هزار نفراست واين جمعيت اندك اكنون مديريت بيش از 95 درصدي ادارات استان را در اختيار دارند و از آنجا كه پستهاي كليدي منطقه را در اختيار دارند ميتوانند در همه امور اهلسنت استان دخالت كنند.

بلوچها كه از ظلم وستم و بيداد به ستوه آمده اند بارها اعتراضات خويش را به رژيم ديكتاتوري اعلام كرده اند و اكثريت بلوچها خواستار جدايي طلبي از ايران و تشكيل ايالت مستقل بلوچستان هستند اما اين اعتراضات بوسيله ميانجيگري علما و ريش سفيدان منطقه خاموش شده است.

در واقع بلوچها در طول تاريخ ثابت نموده اند كه هرگز تجاوز به سرزمين خود را نميپذيرند.بلوچها هنگام تجاوز انگليسيها پرتقاليها و صفويها مردانه در برابر آنها ايستاده و اجازه استعمار نداده اند همچنين در رژيم كنوني نيز هرگاه اهانتي به فرهنگ و مذهب بلوچ شده است با خشم ملت بلوچ روبرو شده است اما گويا رژيم نميخواهد اين را بپذيرد .در چند سال گذشته يكي از ماموران رژيم در سراوان يكي از جوانان بلوچ را به دليل نداشتن گواهينامه هدف تيراندازي قرار داد و فرد مذكور به شهادت رسيد.در واقع جرقه ي درگيري و كشمكش بين رژيم و مردم بلوچ از آنجا آغاز شد,

پس از حادثه مذكور رژيم با موج خروش مردم و به آتش كشيدن مغازه هاي زابليها و بانكها و ادارات روبرو شد.مامورين رژيم با مستي تمام مردم و مغازه هاي شهر را به رگبار بستند كه در اين حادثه چند تن ديگر نيز به شهادت رسيدند و چندين تن مجروح شدند ولي در آن زمان چون دولت اصلاح طلب خاتمي بود ماجرا با معذرت خواهي رژيم و گذشت مردم خاتمه پيدا كرد. پس از پايان دوره ي خاتمي آزادي اندكي كه اهلسنت داشتند نيز از آنان گرفته شد, خورشيد آزادي غروب كرد و طوفان سهمگين ظلم و ستم و تجاوز ايران را فراگرفت.

اكنون كه نامي از آزادي و دموكراسي نيست و حتي اسم آزادي را گرفتن جرم است جامعه اهلسنت بخوبي ميداند كه با چه كسي طرف است, احمدي نژاد و خامنه اي همچون دجالان آخرالزمان وحشيانه به جان مردم و اهلسنت افتاده اند و هر كسي كه نامي از عدالت و حق بگيرد با مرگ مواجه ميشود و همچون ضحاك جور پيشه تا روزي خون دهها جوان بيگناه را نريزند آرام نميشوند.

اما انگار اين جنايت پيشگان در محاسبات خود دچار اشتباه شده اند.در سال 2005 حادثه اي رخ داد كه افرادي چون آقاي خامنه اي انگشت به دهان مانده و ملت ايران و اهلسنت اميدوار شدند كه شايد حقوق از دست رفته شان را به دست آورند.آري اگر اقوام ديگر حاضر ميشوند ظلم و حقارت را بپذيرند اما ملت بلوچ مرگ با عزت را به زندگي با ذلت ترجيح ميدهند.در سال 2005 افراد مسلح در جاده زاهدان-زابل مقامات دولتي و نيروهاي سپاه پاسداران را مورد حمله قرار دادند.

بعد از مدتي شخصي به نام عبدالمالك ريگي با انتشار سي دي هايي اعلام كرد كه در اين حمله 23 نفر را كشته و 12 را به گروگان گرفته است. او گروه خود را "جندالله" ناميد.

در سال گذشته يكي از نيروهاي جوان جندالله با حمله انتحاري به مقر ستاد مركزي نيروي انتظامي سراوان بيش از 400 تن را از بين برد , در بين اين دو عمليات مهم تاكنون عمليات هاي متعددي توسط جندالله انجام گرفته كه در جريان آن صدها تن از نيروهاي رژيم كشته شدند در واقع خسارات حملات جندالله عليه رژيم از تلفات جنگ 33 روزه براي اسرائيل نيز بيشتر بوده است و تعداد كشته هاي رژيم به اندازه تعداد كشته هاي آمريكا در جنگ عراق بوده است.اما جريان درگيري بين مردم و نيروهاي رژيم با حمله انتحاري يكي از فدائيان جندالله به حسينيه شيعيان زاهدان شدت گرفت و جنجال بزرگي در منطقه به پا كرد.در پي اين حمله استشهاد طلبانه بيش از 30 تن كشته شدند.

به نقل از منابع موسق افراد حاضر در حسينيه كه اكثرشان زابلي و مقامات دولتي بودند قصد داشته اند در ايام به اصطلاح فاطميه حملات تروريستي عليه مساجد اهلسنت طراحي كنند. زابليهاي مزدور كه از خنثي شدن توطئه شان توسط جندالله به خشم آمده بودند با شورش عليه بلوچها و سر دادن شعارهاي توهين آميز قصد داشتند به مسجد مكي حمله كرده و علماي اهلسنت را از بين ببرند.

در پي تعرض چند تن از زابليهاي مزدور يكي از محافظان مولانا عبدالحميد به شهادت رسيد, مولانا عبدالحميد براي عرض تسليت به زابليها رفته بودند, در تمام مذاهب و فرهنگها ميهمان داراي احترام است حتي اگر دشمن فرد ميزبان باشد اما زابليهاي جاني نشان دادند كه احترام به ميهمان در فرهنگ و مذهبشان معني ندارد.

با تعرض متجاوزين به مولانا سيلي از جمعيت بلوچ با سپر كردن جان خود آماده دفاع از علما و سرزمين خود شدند. ادارات, بانكها و خودروهاي متجاوزين به آتش كشيده شد نيروهاي مبارز بلوچ كنترل خيابان هاي شهر را به دست گرفتند چند پايگاه رژيم در اطراف زاهدان و استان هدف حمله مبارزين بلوچ قرار گرفت كه در جريان اين حملات چندين تن از نيروهاي رژيم كشته شدند و دولتمردان حكومتي همچون سليماني, استاندار, رهبر و سردار رادان چنان به تنگ آمدند كه براي فرونشاندن خشم مبارزين بلوچ دست به دامان مولانا عبدالحميد شدند و چنان وحشت وجودشان را فراگرفته بود كه براي جلوگيري ازپيوستن نيروهاي جديد به مبارزه صدها جوان بيگناه را دستگير و براي جلوگيري انتشار تلفات نيروهاي رژيم و رسوائيهايشان تمام سايتهايي كه اخبار مربوط به بلوچستان را منتشر ميكردند فيلتر شدند وهيچ خبرنگاري حق حضور در منطقه را نداشت.

اما مبارزات جوانان بلوچ همچنان ادامه دارد.اين اقدان جندالله شبيه جنگ 33 روزه لبنان با اسرائيل بود همانطور كه لبنان نشان داد كه ميتواند اسرائيل را از بين ببرد جندالله نيز افسانه ي شكست ناپذيري ايران را به رويايي دست نيافتني براي رژيم تبديل كرد.جندالله نشان داد كه ميتواند درطي چند روز بلوچستان را به تصرف خود در آورد و از چنگال مزدوران رژيم خارج كند.

در واقع رژيم در حوادث اخير كه زاهدان به جهنمي براي رژيم و مزدوران زابلي تبديل شده بود به قدرت واقعي جندالله و مبارزين بلوچ پي برد و اين براي رژيم مسلم شده بود كه با قدرت نظامي نميتوان جلوي جندالله را گرفت و براي كاستن حملات جندالله دست به دامان مولويهاي سني شد.

اما مولويها بدانند كه ديگر زمان سكوت تمام شده است و ديگر جوانان تسليم متجاوزان نخواهند شد.اينجانب به نمايندگي از جامعه يك ميليون نفري دانشجويان اهلسنت از مبارزين بلوچ و جندالله ميخواهم كه هرگز به حملات پايان ندهند و مطمعنا حملات مكرر رژيم را از پا در خواهد آورد و دانشجويان اهلسنت نيز در كنار جندالله به مبارزات فرهنگي و علمي و سياسي ادامه خواهند داد و جندالله را هرگز تنها نخواهند گذاشت.

به اميد رهايي ايران از چنگال متجاوزين

هیچ نظری موجود نیست: