۱۳۸۸ خرداد ۱۳, چهارشنبه

تصاویری از رهبر جنبش مقاومت در حال گفتگو با نماینده تلوزیون العربیةهیچ نظری موجود نیست: