۱۳۸۸ خرداد ۱۶, شنبه

خطاب به‌ سازمانها و تشکلهای فعال در امر حقوق بشر در ایران !


همرزمان عزیز و گرامی !

سرکوب خونین ملت آزاده بلوچستان که دیر زمانیست ادامه دارد ، دیروز وارد ابعاد تازه یی شد و یورش وحشیانه دستگاه امنیتی رژیم تهران به معترضین به اعدام 3 جوان بیگناه در زاهدان، نشانه یک واقعییت تازه است.

ملت بلوچ ، اینک بپا خاسته وباید به متحد جدایی ناپذیر رهای خلقهای در بند ایران یاری رساند . سکوت محافل فرصت طلب را باید در هم شکست و با تمام توان به کمک آزاد زنان و مردان دلیر بلوچ شتافت.
فریاد اعتراض آنها را باید در خواست فوری زیر مطرح نمود:

مجازات همه عوامل و مجریان سرکوب مردم شهر زاهدان را بدون فوت وقت خواستاریم !

آری ، این خواست را با شعار آزادی همه زندانیان سیاسی باید به شعار محوری مبارزات دراین مرحله از شرایط بحرانی حاکم بر رژیم تبدیل کرد.
ما ضمن آمادگی کامل برای هر گونه پشتیبانی از خواست بر حق و عادلانه ملت شریف بلوچستان ، سرکوب و قتل عام خلقهای کرد و بلوچ را قویآ محکوم می‌کنیم و محاکمه سران رژیم جمهوری اسلامی را در چشم انداز خود داریم .
دیده بان کرد وساید - چاک
کمیته ی شرق کردستان
02.06.2009

دیده بان کرد وساید - چاک

Kurdocide Watch

www.chaknews.com

www.kurdocide.org

هیچ نظری موجود نیست: