۱۳۸۸ خرداد ۱۴, پنجشنبه

کسانیکه در روز روشن در پایتخت بلوچستان به خلفای راشدین اهانت می کنند باید از دارالسنة اخراج شوند

زابلیهای مزدوری که در وسط شهر دارالسنة زاهدان علیه خلفای راشدین شعار می دهند باید از زاهدان بروند
زابلیهائی که در روز روشن در وسط شهر دارالسنة زاهدان به حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی رضی الله عنه اهانت می کنند باید بلوچستان را ترک کنند.
جوانان مسلمان و با غیرت بلوچ به کسانیکه خلفای راشدین را اهانت می کنند و مقدسات مردم این شهر را هدف قرار می دهند اجازه زندگی در زاهدان و در کل بلوچستان نمی دهند.
جوانان عزیز توجه فرمائید که زابلیها در شعارهای خود می گویند اولی و دومی و سومی و دشنام می دهند و لعن می کنند چگونه این اهانت کنندگان در شهر زاهدان مرکز بلوچستان سنی زندگی می کنند همه باید بیرون رانده شوند.
مذهب خط قرمز ماست و کسانیکه چنین با پر روئی به مذهب ما اهانت می کنند باید شهر زاهدان را ترک کنند ورنه کشته می شوند ورنه منفجر می شوند ورنه قطعه قطعه می شوند.
زیاد هستند عبدالخالق هائی که خود را فدای دین و عقیده و ناموس و مردم کنند و این زابلیهای متجاوز و اهانت گر منتظر حملات بعدی باشند و تا زمانیکه بلوچستان را ترک نکنند حملات استشهادی به آنان ادامه خواهد یافت.
حملات استشهادی به اهانت کنندگان ادامه خواهد یافت
حملات استشهادی به دشنام دهندگان حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم آن هم در مرکز اهلسنت ادامه خواهد یافت و بدانند زابلیهای مزدور که زندگی آنها در بلوچستان محال است.
تفتان


هیچ نظری موجود نیست: