۱۳۸۸ خرداد ۱۲, سه‌شنبه

تصویری از شکستن شیشه های بانک تصویر ارسالی به تفتانهیچ نظری موجود نیست: