۱۳۸۸ خرداد ۱۶, شنبه

فروزش:عوامل اصلي نا امني هاي اخير استان را معرفي خواهيم کرد


به گزارش آژانس خبری تفتان فروزش نماینده ساکت مجلس بالاخره به سخن در آمد و در مراسم روز جمعه گفت :«پشت پرده تماماين جريانات کساني هستند که اخيرا القابي همچون «وهابيون » را از تريبون هاي ر سمي به جامعه اهل سنت ايران نسبت داده و قصد دارند اين واژه را در بين مردم رواج دهندبا چنين افرادي به شدت بايد برخورد شود و نبايد مسئولين نظام اجازه دهند چنين افرادي با نفوذ در سطوح مديريت به اهداف شوم خود بپردازند و اقدام به ايجاد اختلا ف در ميان مردم نمايند.»
پيمان فروزش تاکيد کرد:« ما به نيروهاي امنيتي تذکرمي دهيم که با اين عوامل به خوبي برخورد کنند در غير اين صورت مجبور خواهيم شد به معرفي اين افراد بپردازيم

هیچ نظری موجود نیست: