۱۳۸۸ خرداد ۱۲, سه‌شنبه

ذلت نيروهاي امام زمان در بلوچستان


درهرزماني كه يكي از سگ هاي خامنه اي در مورد امنيت بلوچستان حرفي به ميان مي آورد و از نيروهاي امام زمان براي اجراي امنيت منطقه تعريفي مي كند بعد از سه چهار روز مبارزان بلوچستان با عملياتي دهان اين نوچه هاي ولايت فقيه را تلخ مي كنند سه روز قبل از استشهادي سراوان رادان بي غيرت ابراز خرسندي كرد وبراي خوش كردن دل اربابان سگ صفت خود گفت كه امنيت كامل در بلوچستان برقرار است وطي چند عمليات نيروهاي امام زمان توانستند اكثر فرماندهان جندالله را از بين ببرند وجندالله ديگر قدرت هيچ كاري را ندارد ولي خوشبختانه بعد از سه روز از گذشت اين جمله هاي ادبي اين مردك بي ادب در سراوان استشهادي صورت گرفت كه دويست وپنج نفر از نيروهاي گمنام امام زمان براي هميشه گم شدند وبه جهنم رسيدند و متوجه شديم كه چند روز قبل از استشهادي زاهدن رزمايش اقتدار انجام دادند وبا يك نمايش سراسري قدرت خود را در منطقه به نمايش گذاشتند كه خوشبختانه مبارزان بعد از چند روز در مسجد ضرار زاهدان استشهادي كردند وثابت كردند كه دولت مردان هيچ عددي نيستند و چيز مهمي كه مي خواهم عرض كنم اين است كه بعد از هر عمليات دولت اعلام مي كرد كه اين افراد چند نفر انگشت شمار هستند واز حمايت مردمي در بلوچستان محروم هستند ولي با قيام چند روزه ي جوانان بلوچ تازه متوجه شدند كه تمام مردم بلوچ خصوصا جوانان غيرتمند بلوچستان با جان ودل با جنبش همكاري مي كنند و جنبش با همكاري جوانان در سرتاسر منطقه ي بلوچستان براحتي مي تواند به نيروهاي شغال صفت امام زمان ضربه بزند وكامشان را تلخ بنمايد آفرين بر جوانان غيور بلوچستان كه با نشان دادن ذره اي از خشم خود نيروهاي امام زمان را به سوراخ هايشان هدايت كردند ونمايندگان منحوس خامنه اي ملعون را مجبور كردند كه به دست وپاي رهبر قدرتمند وشايسته ي بلوچستان مولانا عبدالحميد بيفتند وامنيت خفاشان زابلي صفت را خواهان باشند .

ابو عمر سراواني
دزک نیوز

هیچ نظری موجود نیست: