۱۳۸۸ خرداد ۱۶, شنبه

خبرگزاری ایسنا اهلسنت فیلتر شد


خبرگزاری ایسنا اهلسنت پس از انتشار خبرهای رسوائی رژیم در زاهدان توسط وزارت اطلاعات رژیم فیلتر شد.

خبرگزاری ایسنا اهلسنت در آدرس www.issna.orq.ir به فعالیت خود ادامه میدهد.

هیچ نظری موجود نیست: