۱۳۸۸ خرداد ۱۲, سه‌شنبه

به خشونت های عقیدتی پایان دهید.كميته اديان كانون دفاع از حقوق بشر در ايران- آلمان


كميته اديان كانون دفاع از حقوق بشر در ايران- آلمان

اطلاعيه شماره ١٦ كميته اديان
به خشونت های عقیدتی پایان دهید.
ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب ياعقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل آزادي تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است.

هر کس ميتواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعاً بطور خصوصي يا بطور عمومي برخوردار باشد.

به خشونت های عقیدتی پایان دهید.

هموطنان آزاده

انسانهاي آزاديخواه

در روزهاي اخير شرق كشورمان دستخوش نا آرامي است و بيم ان ميرود كه نزاعي مذهبي و همه گير و كينه اي ماندگار بار ديگر فاجعه اي را در وطنمان به بار آورد.

بعد از آن كه هشدار ها و اخطارهاي تمامي سازمان هاي حقوق بشري داخلي و بين المللي به جمهوري اسلامي در زمينه رعايت حقوق اقليت هاي ديني و مذهبي با آتش افروزي هاي عمدي عوامل حكومتي با تشديد سركوب اهل سنت در اين استان ناديده گرفته شد، اينك با دست آويز قرار دادن حادثه يك مسجد در زاهدان شكل مخوفي از سركوب را در پيش گرفته است

بي ترديد اين حوادث ناگوار ناشي از سهل انگاري هايي از قبيل: تخريب مساجد اهل سنت، دستگيري امامان جماعت اهل سنت، ترورهاي مشكوك دولتي امامان اهل سنت، اعدام روحانيان اهل سنت، توهين مستقيم به مقدسات اهل سنت چه در منابر و چه تريبون هاي دولتي و... ميباشد عملكردي كه در ساير استان هاي سني نشين نيز كم و بيش جاريست.

كميته اديان كانون دفاع از حقوق بشر در ايران حوادث خشونت و خونبار اخير را نتيجه عملكرد دراز مدت و ظالمانه حكومت دانسته و گسترش سركوب اهل سنت در اين گوشه از وطنمان را به اين مستمسك محكوم مي نمايد و خواهان اعمال فشار و دخالت سازمانهاي بين المللي حقوق بشري براي توقف آن ميباشد.


كميته اديان كانون دفاع از حقوق بشر در ايران

هیچ نظری موجود نیست: