۱۳۸۸ خرداد ۱۲, سه‌شنبه

دربلوچستان چه مي گذرد؟


برابر اطلاعات مخابره شده از خبرگذاريها پنج شنبه گذشته انفجار يك بمب در مسجدي در زاهدان سبب كشته شدن 25نفر گرديد.دو روز بعد دولت در يك اقدام بيسابقه مبادرت به اعدام 3بلوچ در برابر انظار عمومي كرد.وامروز شيعه هاي افراطي ابتدا به امام جمعه بلوچ ها حمله كردند و سپس با تظاهراتي اقدام به دادن شعارهاي تحريك كننده از قبيل مرگ بر سگ سني و ... نمودند.

اما آيا اين همه آن چيزي است كه اتفاق افتاده؟

طبيعي است كه جواب خير مي باشد.در 30سال گذشته بلوچستان در معرض بدترين تبعيض ها بوده ،ابتدا دولت نام سيستان را به بلوچستان اضافه نمود كه اين سرآغاز مهاجرت زابلي ها به مركز استان و تصاحب پست هاي دولتي به همراه ساير مهاجران شيعه و تصاحب همه شغل هاي دولتي از طرف غير بومي ها شد.اين استان در بدترين وضعيت اقتصادي قرارگرفت.

زابلي ها شيعه مذهب و فارس نژاد مي باشند.بدنبال چندين سال خشكسالي تنها ممر در آمد اهالي تجارت مرزي بوده كه بااحداث ديواري اين باريكه درآمد نيز از بين رفته،معالا حيوانداري و كشاورزي و ماهيگيري در درياچه هامون نيز تقريبا نابود شده است.عمق اين تبعيض ها با مراجعه به يك آمار از مخرج مشت نمونه خروار بسيار روشن گر خواهد بود:از 20000فارغ اتحصيل دانشگاه ها در سال گذشته فقط 400نفر بلوچ بوده اند.

از طرف ديگر هجمه به مذهب اهالي بومي ،تخريب مساجدومدارس اسلامي سني مذهب واعدام هر از گاه روحانيون سني وازطرف ديگر اقدام به برگزاري مراسم عزاداري كه رحلت فاطمه زهرا (س)راشهادت و توسط خليفه دوم مسلمين تبليغ مي كند موجبات نارضايتي بيش از پيش بلوچ ها را فراهم كرده است .

به اين وضع ساير محدوديت ها كه في المثل در آذربايجان خودمان وجود دارد را بيافزاييد تا عمق فاجعه بيشتر ملموس شود .اطلاعاتي از برنامه هاي مختلف خبري كه امروز يكشنبه اعلام گرديده حاكي از اعزام نيروهاي بيشتر از مركز به زاهدان جهت مقابله با مردم مي باشد .

یك بار ديگر دولت به جاي همكاري و دلجويي با مردم راه تقابل با آنها را برگزيده است.اينجاست كه واقعا انسان جز تاسف و تاسف ديگر چيزي براي ابراز ندارد.خداوند آخر و عاقبت ما را ختم به خير گرداند و ما جز دعا براي مردم بي گناه بلوچ و اعلام حمايت از ايشان فعلا كار ديگري نمي توانيم بكنيم.

اورمولو تايما

هیچ نظری موجود نیست: