۱۳۸۸ خرداد ۱۲, سه‌شنبه

تصاویری از اصابت گلوله به دیوار مسجد مکی،تصاویر ارسالی به تفتان
متجاوزان اشغالگر چنان پر رو شده اند که در شهر دارالسنة زاهدان به مسجد مکی حمله کرده و به سوی آن تیراندازی کردند که در برابر آن جوانان اهلسنت بپاخواسته و چنان پاسخی به متجاوزان زابلی دادند که جائی برای مخفی شدن پیدا نکردند.


هیچ نظری موجود نیست: