۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

آتش زدن خودروهای اشعالگران در شهر زاهدان


به گزارش آژانس خبری تفتان غیور مردان جوان زاهدان به خیابانها ریخته و دهها خودروی متجاوزان را به آتش کشیدند و زابلیها که صبح شعار می دادند به لانه های خود پناه برده و از ترس در خیابانها پیدا نمی شوند.
جوانان بلوچ شهر زاهدان را به تصرف خود در آورده اند و سراسر شهر مملو از سیل جوانان غیور بلوچ می باشد که در دفاع از علمای خود جان بر کف گذاشته اند و اماده فدا کردن خود هستند. علمای اهلسنت یقین بدانند که جوانان اهلسنت بلوچستان همه تن و کفن بسته از آنان دفاع خواهند کرد و هرگز به اشغالگران اجازه تعرض نمی دهند و با قدرت مطالبات خود را بیان نمایند.
جوانان زاهدان امروز عزت و غیرت و شجاعت این ملت را به نمایش گذاشته و زاهدان را تصرف کرده اند روستائیان بلوچ بلوچهای ساکن ایرانشهر و سراوان و خاش و سرباز در حال اماده شدن برای جنگ هستند هنوز کجای کار است طبق گزارشها بلوچها ساکن پاکستان و افغانستان در حال اماده شدن و حرکت به سوی زاهدان هستند و خشم شدیدی همه ملت بلوچ را فرا گرفته است.

هیچ نظری موجود نیست: