۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

اعدام جوانان بلوچ با لباس بلوچی نشانگر جنگ رژیم با ملت بلوچ


در صورتیکه همیشه جوانان بلوچ با لباسهای زندانی و غیر بلوچی اعدام می شدند این بار جنایتکاران متجاوز و اشغالگر جوانان بلوچ را با لباس بلوچی و با سر وضع کاملا بلوچی به محل اعدام اورده و این سه جوان را که طبق تحقیقات دو تن از آنان چند ماه قبل و یکی یک ماه قبل دستگیر شده بودند را اعدام کردند تا نشان دهند که با ملت بلوچ چنین برخورد می کنند و احساسات ملت بلوچ را چنین با راحتی جریحه دار می کنند.
اعدام جوانان بلوچ با لباس بلوچی اوج خشم و کینه و عداوت زابلیها را با ملت بلوچ نشان می دهد و ثابت می کند که این جنگ با ملت بلوچ است و ملت بلوچ باید بیدار و هوشیار باشد و آماده برای نبردی که شاید خیلی نزدیک باشد و جوانان بلوچ باید برای خود اسلحه تهیه نمایند و چگونگی استفاده از اسلحه و ساختن بمب را آموزش ببینند و ما حاضریم به جوانانی که قصد فراگیری ساخت اسلحه و مواد انفجاری را دارند آموزش دهیم.
این اعدام مستقیما نشان می دهد که می خواهند به ملت بلوچ حمله کنند و باد جوانان بلوچ اعم از دختر و پسر آموزش نظامی ببینند تا در برابر حملات زابلیها از خود دفاع کنند.
دلاور بلوچ
delavar32@yahoo.com

هیچ نظری موجود نیست: