۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

اطلاعیه جنبش مقاومت خطاب به جوانان بلوچستان


اطلاعیه جنبش مقاومت خطاب به جوانان بلوچستان

بدینوسیله جنبش مقاومت نبرد سلحشورانه جوانان بلوچستان در رویاروئی با مزدوران رژیم در شهر زاهدان و مقاومت و ایستادگی آنان در برابر متجاوزان را می ستاید و این ایستادگی و مقاومت را سرآغازی برای فرار متجاوزان از سرزمین بلوچستان می داند.

جنبش مقاومت طی این اطلاعیه لازم می بیند توصیه هائی به جوانان غیور بلوچستان نماید تا با سازماندهی بهتری در برابر متجاوزان بایستند.

از آنجائیکه اشغالگران زابلی از حمایت همه جانبه نیروهای نظامی و امنیتی رژیم پلید ولایت فقیه برخوردارند لازم است جوانان بلوچستان با هوشیاری و سازمان یافته به نیروهای رژیم حمله نمایند و جنگ گسترده ای را با همکاری مبارزان جنبش علیه رژیم آغاز نمایند.

جوانان بلوچ باید بدانند که ما در منطقه از امتیازهائی برخورداریم که دشمن از آن محروم است و ما دارای کوههائی هستیم که می تواند پایگاه هائی مستحکم برای نبرد باشد و همچنین ما با وجب وجب این سرزمین و تمامی راههای آن آشنا هستیم و همچنین دارای دو بلوچستان در همسایگی خود هستیم و می توانیم به آسانی دشمن را در وضعیت بدی قرار دهیم .

یک جنگ چریکی درون شهری یا برون شهری براه بیندازیم که تمامی راههای مواصلاتی اشغالگران مسدود شود و یا با فراگیری دو هفته ای آموزش انفجاری کل شهر را به انفجار بکشیم و فقط ده انفجار کوچک نظام را تباه می کند و اگر هزار انفجار رخ دهد آنگاه چه می شود.

رزمندگان جنبش آماده آموزش دوهفته ای تفجیرات هستند که هر جوانی می تواند براحتی یک قوطی رب گوجه فرنگی را تبدیل به بمبی بکند و در گوشه ای از شهر منفجر نماید که موجب وحشت متجاوزان شده و آنان را وادار به فرار می کند.

جوانان می توانند با فراگیری آموزش انفجاری طول دو هفته تمامی پایگاههای بسیج را در نقاط مختلف شهر منفجر کنند و فقط با حمل یک کیلو مواد منفجره از نوع قدرتمند و انداختن آن در یک پایگاه آن را منفجر کرد و یا با انداختن آن در یک اداره و یا خانه های بسیجی ها و زابلی های مزدور انفجاری عظیم ایجاد نمایند و بلوچستان را برای اشغالگران نا امن کنند.

جوانان می توانند با اسلحه های سرد و اسلحه های بدون صدا بدون اینکه کسی متوجه شود صدها مزدور رژیم را طی یک روز به هلاکت برسانند فقط کافی است هر جوانی یک مزدور را به هلاکت برساند و این کار خیلی آسانتر از آن است که یک خودر را آتش بزنند و خود را در انظار مزدوران رژیم ظاهر نمایند.

شما می بینید که مبارزان با تمام مشکلات امنیتی که دارند براحتی به شهر وارد می شوند و عملیات را اجرا می کنند و براحتی از شهر خارج می شوند و شمائی که هیچ مشکل امنیتی ندارید براحتی می توانید عملیاتهائی از نوع انفجارهای کوچک و حمله با سلاح سرد و بدون صدا را انجام دهید.

همه این امور به آسانی و در مدتی کوتاه قابل فراگیری است و اگر خواهان عملیات چریکی برون شهری هستید باز هم برای شما راحت است زیرا همه شما دارای مناطقی در کوهستانها هستید و براحتی می توانید عملیاتهای چریکی را ترتیب دهید و جنبش در این باره با شما همکاری خواهد کرد و اسلحه های مورد نیاز را در اختیار شما خواهد گذاشت با اینکه بیشتر شما دارای اسلحه هستید و فقط نیاز به آموزشهای چریکی دارید که باز هم در کوتاه ترین مدت می توانید فرا گیرید و اعضای جنبش در کوههای مختلف بلوچستان از شما استقبال نموده و خدمات ارائه خواهند داد.

در آخر جنبش همه جوانان بلوچستان را برای نبرد با رژیم فرا می خواند و از همه در این جنگ استقبال می نماید و آمادگی خود را برای آموزش جوانان اعلام می دارد و باری دیگر از جوانان می خواهد که به صورت سازمان یافته اشغالگران را هدف حمله قرار دهند.

جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

هیچ نظری موجود نیست: