۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

استاندار اشغالگران از شناسائی اهلسنت افراطی خبر داد خبر داد


به گزارش آژانس خبری تفتان استاندار اشغالگران از شناسائی افراط گرایان سنی خبر داد و این جنایت پیشه از افراطی گرایان زابلی که علنا در شهر دارالسنه زاهدان علیه مقدسات اهلسنت شعار می دادند و علیه اصحاب پیامبر دشنام سر می دادند چیزی نگفت.
این جانی اشغالگر از آنانیکه به مساجد اهلسنت حمله ور شده و شیشه های مساجد را شکستند چیزی نمی گویند اگر نبودند مبارزان بلوچستان و جوانان دلیر که دیروز اماکن دولتی را به آتش کشیدن پر روئی اشغالگران به نهایت رسیده بود و کم کم از حدود خود خارج می شدند اما جوانان بلوچستان دیروز نشان دادند که در برابر جنایتکاران و متجاوزان و اشغالگران سکوت نخواهند کرد.
آزاد استاندار اشغالگران بداند که با محاکمه فرزندان اهلسنت که برای دفاع از علما و عقیده خود تظاهرات کرده بودند تبدیل به استشهادی هائی می شود که جمع کردن آن برای شما متجاوزان آسان نخواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: