۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

تیراندازیها در اطراف شهر زاهدان ادامه دارد

به گزارش آژانس خبری تفتان جوانان بلوچ همچنان مناطق مختلف شهر زاهدان را در تصرف خود دارد و توجهی به اخطارهای اشغالگران نمی کنند و شعارهای ضد نظام ادامه دارد.
گزارشها حاکیست که تیراندازی اطراف شهر زاهدان در جریان است که احتمال درگیری نیروهای رژیم با جوانان مسلح بلوچ می باشد و بلوچهائی که از روستاها سرازیر شهر شدند با اسلحه آمده اند و احتمالا بین انها و نیروهای رژیم درگیری رخ داده است.
آژانس خبری تفتان از دوستانی که از تظاهرات فیلمبرداری کرده اند تقاضا دارد که فیلمهای خود را به ایمیل آژانس خبری تفتان ارسال نمایند.
taftaan.baloch@yahoo.com
taftaan.baloch@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست: