۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

اعدام سه جوان بی طرف بلوچ


سه جوان بلوچ که مدتها پیش دستگیر شده بودند و در زندانها به سر می بردند به اتهام دروغین مشارکت در عملیات استشهادی زاهدان صبح امروز برای خشنودی زابلیهای جنایتکار اعدام شدند.
خبرنگار تفتان می گوید این سه جوان مدتها قبل دستگیر شده اند و هیچ ارتباطی با عملیات استشهادی نداشتند اما در حکومت عدالت علوی و مهدی چنین چیزهائی ممکن هستند.
پاسخ خون ،خون است و باید زابلیها از بلوچستان خارج شوند که دیگر اجازه بقا در بلوچستان ندارند

هیچ نظری موجود نیست: