۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

اطلاعیه جدید جنبش،انتقام خواهیم گرفت


به نام خدا

بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران اعلام می دارد که در پاسخ اعدام 3 جوان بی گناه و بی طرف بلوچ انتقام سختی از نظام و حامیانش در بلوچستان گرفته خواهد شد.

جنبش اعلام می دارد که اگر چه این سه جوان اعضای جنبش نبودند اما جنبش خود را مسئول از یکایک جوانان و مردم این دیار می داند و انتقام سختی از این جنایت خواهد گرفت و آتشی بر پا خواهد کرد که خاموش کردنش برای رژیم ممکن نباشد و طوفانی برپا خواهد شد که دمار از روزگار مزدوران رژیم در بلوچستان در آورد.

سوگند به الله که انتقام بسیار سختی از این جنایت غیر انسانی گرفته خواهد شد و کاخ خامنه ای مزدورانش از آن انتقام به لرزه در خواهند آمد.

طی این اطلاعیه باری دیگر جنبش از همه زابلیها و غیربومیان می خواهد بلوچستان را ترک کنند در غیر این صورت هدف حمله قرار خواهند گرفت و به هیچ کس رحم نمی شود زیرا در بلوچستان ما دو گروه هستیم یا بلوچهای مظلوم و یا ستمگران بیگانه زابلی و غیر بومی که همه حکومتی هستند و یا در نیروهای نظامی هستند یا در پستهای سیاسی و یا در ادارات و یا در مراکز علمی و بهداشتی همه و همه در اختیار این گروه می باشد و همه با هم حامی و پشتیبان نظام ولایت فقیه در بلوچستان و عضو بسیج هستند و هیچ فردی از آنها سراغ ندارید که عضو بسیج نباشند و مردم بلوچ همه بردگان این گروه قلیل شده اند و زیر ذره بین قرار دارد و تمامی تحرکاتشان توسط این متجاوزان بیگانه به وزارت اطلاعات گزارش داده می شود در این چنین وضعیتی جنبش رمز پیروزی در مبارزه را خلاصی از شر این مزدوران رژیم می داند و با استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران که حق همه مردم در آن داده شود اشکالی برای سکونت غیر بومیان وجود ندارد و آنگاه هر ایرانی اجازه دارد در هر جای ایران سکونت گزیند ولی تا آن زمان به مزدوران اجازه مزدوری در بلوچستان داده نمی شود و باید هر چه زودتر بلوچستان را ترک کنند.

جنبش مقاومت مردمی ایران

هیچ نظری موجود نیست: