۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

اطلاعیه جنبش مقاومت خطاب به رسانه های فارسی و احزاب سراسری


به نام خدا

بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران هموطنان ایرانی خارج نشین و احزاب سیاسی و رسانه های فارسی را مورد خطاب قرار می دهد و به آنها می گوید که سکوت خود را در برابر جنایات رژیم در بلوچستان بشکنند و به افشاگری جنایات رژیم علیه بلوچ و بلوچستان بپردازند زیرا که سکوت آنان موجب فاصله بین مردم بلوچ با آنان می شود و مبارزان مجبور می شوند در سیاستهای خود تجدید نظر نمایند.

آنچه که ما از شبکه های فارسی زبان خارج مثل بی بی سی فارسی ،رادیو فردا، صدای امریکا که در اختیار ایرانیان به ظاهر مخالف نظام و سایتهای احزاب سیاسی می بینیم حمایت از رژیم ایران در مسئله بلوچستان و عدم پوشش اخبار درست و نقل اخبار کمپانیهای دروغپراکنی رژیم وقضاوت یکجانبه به مسائل بلوچستان می باشد که این رفتار سبب شده بسیاری از تحلیل گران بلوچستان و حتی جوانان بلوچ این رسانه ها و احزاب را دارای افکار تبعیض آمیز بدانند.

در حالی که شبکه های فارسی خارج ایران برای دستگیری یک دانشجوی تهرانی غوغا به پا می کنند و مسئله بهائیان و دیگر مسائل مرکز را به طور کامل پوشش می دهند وقتی به بلوچستان می رسند اخبار رسانه های ایران را منتشر می کنند و اعدام جوانان و علماء و تخریب مدارس و اهانت به اهلسنت را نادیده می گیرند و به طوری سطحی و یا اصلا بدون پوشش از این جنایات می گذرند.

این نوع رفتارها جو اعتماد را بیش از پیش از بین برده و فاصله ها را بیشتر می کند و باعث تبدیل نگرشها نسبت به این رسانه ها و احزاب می شود و در صورت ادامه این روند شاید ما شاهد مسائلی شویم که به نفع ایران نباشد.

شبکه بی بی سی و رادیو فردا که دراختیار فارس زبانان می باشند در مسئله بلوچستان به طور کلی همنوای رژیم تهران هستند و در صورتیکه اطلاعیه ها و جنایات رژیم برای مسئولین این رسانه ها ارسال می شود اما این رسانه ها حاضر به انتشار آن نیستند و اطلاعیه های رژیم را با سرعت در رسانه های خود منتشر می کنند که این امر نشانگر ذهنیت تبعیض آمیز مسئولان این رسانه ها به مردم بلوچ می باشد و نشان می دهد که در مورد مردم بلوچ فرقی بین رژیم ایران و کسانی که خود را مخالف رژیم ایران معرفی می کنند وجود ندارد.

جنبش مقاومت از رسانه های فارسی و احزاب سراسری می خواهد که در دیدگاههای خود بازنگری کنند و راهی را پیش نبرند که موجب سوء تفاهم و فاصله بین مردم بلوچ و آنان شود.

جنبش مقاومت مردمی ایران

هیچ نظری موجود نیست: