۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

شعار دادن زابلیهای بسیجی علیه اهلسنت در شهر دارالسنة زاهدان


هیچ نظری موجود نیست: