۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

درگیری جوانان بلوچ با اشغالگران زابلی در چهار راه رسولی زاهدان


به گزارش آژانس خبری تفتان در حالی که روز دوشنبه نسبتا زاهدان به درخواست مولوی عبدالحمید آرام شده بود و مردم بلوچ به توصیه مولوی عبدالحمید آرامش را حفظ کرده بودند بعد از نماز عشاء عده ای زابلی که در درگیری دیروز تلفاتی داده بودند باز در خیابانها ظاهر شده و به شعار دادن پرداختند که جوانان بلوچ به خشم آمده و در منطقه چهار راه رسولی با شعار دهندگان زابلی و اهانت کنندگان درگیر شدند که زابلیها وقتی سیل جوانان بلوچ را دیدن پا به فرار نهادند و نیروهای رژیم در منطقه حاضر شده و با تیر اندازی و گاز اشک آور جوانان بلوچ را متفرق کردند.
زابلیها که در درگیری های دیروز ضربات سختی خورده اند ترس و وحشت همه آنان را فرا گرفته است و آنان و نیروهای نظامی و دولتمردان فکر نمی کردند که با چنین واکنشی از سوی جوانان بلوچ مواجه می شود و چنان ترسیده بودند که سلیمانی که تا دو روز پیش به علمای اهلسنت حمله می کرد و می گفت تکلیف خود را روشن کنند دیروز و امروز به توصیف و تمجید از علمای اهلسنت پرداخت و از نقش آنان در آرام کردن مردم بلوچ قدردانی کرد.
و اگر علمای اهلسنت و جناب مولوی عبدالحمید مردم را به آرامش دعوت نمی دادند نسل زابلیها از زاهدان برچیده می شد و خشم جوانان چنان شدید بود که در لحظات ابتدائی و پس از حمله زابلیها به طلاب و جوانان همراه مولوی عبدالحمید و آتش زدن یک پاساژ اهلسنت زابلیها را خانه نشین کردند.
و زابلیها زنان خانه شدند و زنانشان در برابر منازل خشم جوانان بلوچ را نظاره می کردند که هیچ کس را یارای مقابله نبود.
و پس از اینکه سلیمانی و اطلاعاتیهای رژیم بدست و پای مولانا عبدالحمید افتادند و از وی تقاضای کمک کردند و مولانا از مردم خواست که به خانه ها برگردند مردم به خانه هایشان بازگشتند.
زابلیها به قدرت ملت بلوچ پی بردند و آنها باید بدانند که اینجا بلوچستان است و به متجاوزان اجازه پر روئی داده نمی شود و اگر ملت بلوچ بخواهند براحتی یک اقلیت بیگانه را از بین می برند.

۱ نظر:

talha گفت...

(((بنام بخشنده بزرگ
بنام خداوند ایثار وانصاف)))
زاسلام دم میزنند اما ندارند کردار مسلمانی/
به خاک وخون میکشندخلقی که ندارند سرسامانی/
به پاس جیفه دنیا حریصند وقاتل وجانی/
نباشدرسم انسان اینهمه جهل ونادانی/
نباشد سعی شان جز برای حکومت وقدرت/
میربایند مال مردم از طریق وحشت ودهشت/
ندارند حرمت قران به صلح نیندیشند/
فریب خلق میدارند اما به ظاهر درویشند/
هزاران ناروا کردند زنام وعظمت قران/
امان زاین فتنه واین راه ورسم
ضدقران/
به هر رنگی که می ایند به اخر سرافکنده وخوارند/
به پای جلوه حق ناچیزو بی مقدارند///
نفرین خدا برمشرکین ظالم درود وسلام بر مجاهدین جندالله