۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

بیشتر هلاک شدگان از نیروهای بسیج می باشند

به گزارش آژانس خبری تفتان بیشتر کشته شدگان عملیات فدائی امروز در زاهدان از نیروهای بسیج می باشند که در جنایتهای مختلف علیه مردم بلوچ شریک بودند.
خبرنگار تفتان از زاهدان می گوید که در تحقیقات ابتدائی روشن شده است که بیشترین هلاک شدگان عملیات فدائی در حسینیه علی بن ابیطالب از نیروهای بسیج بوده اند و به همین جهت نیروهای بسیج و سپاه خشمگین شده اند و حتی به سوی مردم عادی در شهر تیراندازی کرده اند.
طبق گزارشها شهید فدائی کاملا به وسط نیروهای بسیج داخل شده است و بمب همراه را منفجر کرده است که تعداد 130 تن از آنان را هلاک کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: